Autoconsum i renovables

Autoconsum

Espanya, amb gairebé 300 dies de sol anuals, és un dels països més privilegiats d’Europa per disposar d’un excel·lent recurs renovable, il·limitat i gratuït: l’energia solar. Aquesta energia es pot convertir en electricitat per al consum propi.

L’autoconsum permet als ciutadans generar i consumir la seva pròpia electricitat renovable, generada mitjançant la instal·lació de panells solars fotovoltaics a la seva llar, local o comunitat de veïns.

Part del consum elèctric de l’habitatge o comunitat es cobreix amb l’energia generada per la instal·lació d’autoconsum, fet que suposa un estalvi directe en la factura elèctrica, menor dependència dels canvis de preus de l’electricitat i un menor consum d’energia fòssil, la qual cosa contribueix a reduir les emissions contaminants a l’atmosfera.

La instal·lació d’autoconsum es connecta a la xarxa elèctrica, de manera que quan està generant energia (durant el dia) es consumeix directament. Si no es consumeix tota l’energia generada, l’energia sobrant (excedent) pot emmagatzemar-se en bateries si la instal·lació compta amb elles, o bolcar-se a la xarxa, rebent per ella un import econòmic en compensació, o bé en forma d’un descompte en la factura elèctrica, o bé com una venda d’energia en el mercat.

Vinyeta de còmic que diu "Glossari malbaratador"

autoconsum:

L’autoconsum, aplicat a l’energia i més concretament a la fotovoltaica, és la captació de l’energia del sol, il·limitada i gratuïta, mitjançant panells solars col·locats a la nostra teulada, al nostre terrat o jardí, per a convertir-la en electricitat i fer ús d’ella de forma individual o col·lectiva.

Existixen importants ajuts per a fomentar la implantació d’aquestes instal·lacions. Pots consultar-les en aquest enllaç:

PERQUÈ APOSTAR PER L’AUTOCONSUM

  1. El ciutadà participa activament en la transició energètica al generar la seva pròpia electricitat.
  2. És una energia 100 % renovable, il·limitada i gratuïta.
  3. Evita l’ús de fonts d’energia contaminants i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, contribuint a millorar la qualitat de l’aire.
  4. Redueix la factura de l’electricitat de forma considerable.
  5. Beneficia l’economia, ja que implica la creació de feina directa, qualificada i local, i contribueix a enfortir la competitivitat de les empreses.
  6. Redueix la dependència energètica de les companyies elèctriques i els canvis en les tarifes.
  7. Les tecnologies renovables s’han abaratit molt. La fotovoltaica, en especial, ha reduït els seus costos els últims anys i continua la seva tendència decreixent, cosa que permet una amortització més ràpida de les instal·lacions.
  8. Instal·lació senzilla i modular: no requereix grans inversions ni obres.
  9. Requereix poc manteniment.
  10. Genera feina qualificada i riquesa per al país. Ara mateix hi ha una enorme demanda de professionals qualificats per a dur a terme les instal·lacions d’autoconsum a tota Espanya.
Globus de vinyetes que dins té escrit "Sabies que"

Aquí pots veure un vídeo divulgatiu sobre l’autoconsum.

Si desitges més informació, pots descarregar-te una guia completa pràctica per a convertir-te en autoconsumidor:

DESCOBREIX EL TEU GRAU DE DERROCHÓLICO

Fuentes de los datos: IDAE y otros organismos oficiales