Es derrochólico/a?

DE MALGASTAR ENERXÍA
TAMÉN SE SAE

Todos somos derrochólicos. Todos, dalgún xeito, malgastamos enerxía sen darnos conta. É o momento de recoñecelo e de cambiar.

Isto non significa renunciar ao confort nin realizar grandes investimentos económicos; as medidas de aforro enerxéticas máis eficaces pasan por modificar os nosos hábitos. Só con interiorizar algunhas sinxelas pautas de conduta, podemos reducir moito os nosos consumos na casa, no traballo ou no transporte. Ademais, hai moitas axudas e subvencións que podes aproveitar.

DESCUBRE O TEU GRAO DE DERROCHÓLICO

AGORA TES MOITAS

AXUDAS E SUBVENCIÓNS!

consulta segundo a túa Comunidade Autónoma no organismo ao que tes que dirixirte

Mapa Interactiva
GALICIA
REHABILITACION ENERGETICA
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO (IGVS)

· IR A LA WEB

981 541 981 - 981 957 529

· IR A LA WEB

REHABILITACION ENERGETICA AUTOCONSUMO MOVILIDAD
INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA (INEGA)

· IR A LA WEB


981 541 500 - 981 541 528 - 981 541 544

inega.info@xunta.gal
CANARIAS
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

· IR A LA WEB

922 47 00 12 - 928 30 10 12

WEB específica
CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS

· IR A LA WEB

oficinasverdes@oficinasverdes.es
ANDALUCÍA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

· IR A LA WEB

954 78 63 35

atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es
CASTILLA Y LEÓN
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

· IR A LA WEB

987 849 393 - 987 840 784

subvencionesrenovables@jcyl.es
subvenciones.energia@jcyl.es
CEUTA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

· IR A LA WEB

956 51 00 51 - 956528272

medioambiente@ceuta.es
procesa@procesa.es
EXTREMADURA
REHABILITACION ENERGÉTICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

· IR A LA WEB

924 262 161

autoconsumo@juntaex.es
ayudas-energia@agenex.net
sctoiem@juntaex.es
CASTILLA-LA MANCHA
REHABILITACION ENERGETICA.
DIRECCION GENERAL VIVIENDA

· IR A LA WEB

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.
DIRECCION GENERAL TRANSICION ENERGETICA

WEB específica
CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS
Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla la Mancha

· IR A LA WEB

926 100 440

info@oficinaenergeticaclm.es
MELILLA
REHABILITACION ENERGETICA
CONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y DEPORTE

· IR A LA WEB

952 69 92 23

consejeriafomento@melilla.es

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

· IR A LA WEB

952 69 91 57

consejeriamedioambiente@melilla.es
REGIÓN DE MURCIA
REHABILITACION ENERGETICA, MOVILIDAD, AUTOCONSUMO.
CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

· IR A LA WEB

968 362 000

mui@carm.es
COMUNIDAD DE MADRID
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

· IR A LA WEB

913 53 21 97

buzon@fenercom.com
LA RIOJA
REHABILITACION ENERGETICA, MOVILIDAD, AUTOCONSUMO
CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

· IR A LA WEB

900 700 333

gestionmoves@larioja.org
arobert@larioja.org
autoconsumo@larioja.org
termicas@larioja.org
COMUNIDAD VALENCIANA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE)

· IR A LA WEB

961 209 600

info.ivace@gva.es
autoconsumo_ivace@ivace.gva.es
moves_ivace@ivace.gva.es
agricultura_ivace@gva.es
energiaedificios_ivace@gva.es
ISLAS BALEARES
REHABILITACION ENERGETICA AUTOCONSUMO MOVILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

· IR A LA WEB

971 177 706

info@energia.caib.es
ASTURIAS
REHABILITACION ENERGÉTICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

· IR A LA WEB

985 27 91 00 - 985 10 55 00

SAC@asturias.org
CANTABRIA
REHABILITACION ENERGETICA
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

· IR A LA WEB

942 39 55 63 - 942 207 984 - 942 207 973

bviviendadecantabria@cantabria.es

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

· IR A LA WEB

· IR A LA WEB

942 200 033

dgiem@cantabria.es
PAIS VASCO
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.
ENTE VASCO DE LA ENERGIA, EVE

· IR A LA WEB

944 035 600

comunicacion@eve.eus

REHABILITACION ENERGETICA.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

· IR A LA WEB

· IR A LA WEB

WEB específica CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS
· IR A LA WEB

ARAGÓN
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

· IR A LA WEB

976 714 000 - 976 715561 - 976 715529

infoyregistro@aragon.es
infomoves@camarasaragon.com
planificacionenergetica@aragon.es
CATALUÑA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD
INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA (ICAEN)

· IR A LA WEB

93 103 11 81

OTRAS FUENTES INFORMACION

Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Web Sibvenciones Gobierno: https://www.subvenciones.gob.es/

Web IDAE: www.idae.es

WEB PRTR: https://planderecuperacion.gob.es/

Contacto SICER IDAE ciudadano@idae.es   consultas.prtr@idae.es

Fuentes: SICER, web IDAE, web PRTR, webs CCAA, SG IDAE.

ANDALUCÍA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Ir a la Web

954 78 63 35 

atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es

ARAGÓN
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

Ir a la web

976 714 000 – 976 715561 – 976 715529 

infoyregistro@aragon.es

infomoves@camarasaragon.com

planificacionenergetica@aragon.es

ASTURIAS
REHABILITACION ENERGÉTICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ir a la web

985 27 91 00 – 985 10 55 00 

SAC@asturias.org

BALEARES

REHABILITACION ENERGETICA AUTOCONSUMO MOVILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Ir a la web  

971 177 706

info@energia.caib.es

CANARIAS
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Ir a la web

922 47 00 12 – 928 30 10 12

WEB específica CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS

Ir a la web

922 53 41 21

oficinasverdes@oficinasverdes.es

CANTABRIA

REHABILITACION ENERGETICA

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

Ir a la web

942 39 55 63 – 942 207 984 – 942 207 973

bviviendadecantabria@cantabria.es

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

Ir a la web

Ir a la web

942 200 033  

dgiem@cantabria.es

CASTILLA LA MANCHA
REHABILITACION ENERGETICA.

DIRECCION GENERAL VIVIENDA

Ir a la web

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.

DIRECCION GENERAL TRANSICION ENERGETICA

 

WEB específica CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS

Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla la Mancha

Ir a la web

926 100 440  

info@oficinaenergeticaclm.es

CASTILLA Y LEÓN
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ir a la web.

983 414 000 – 987 849 393 – 610 588 341 (puntos de recarga) 987 84 07 84 (adquisición de vehículo)

area.consejeroeyh@jcyl.es  

subvencionesrenovables@jcyl.es

eficiencia.industria@jcyl.es 

consultas.moves@jcyl.es moves3@jcyl.es

CATALUÑA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN)

Ir a la web>

93 103 11 81

CEUTA

REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Ir a la web

956 51 00 51 – 956528272

medioambiente@ceuta.es  

procesa@procesa.es

VALENCIA
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE)

Ir a la web

961 209 600

info.ivace@gva.es  

autoconsumo_ivace@ivace.gva.es 

moves_ivace@ivace.gva.es

agricultura_ivace@gva.es

energiaedificios_ivace@gva.es

EXTREMADURA
REHABILITACION ENERGÉTICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Ir a la web

924 262 161

autoconsumo@juntaex.es  

ayudas-energia@agenex.net

sctoiem@juntaex.es  (eficiencia)

GALICIA
REHABILITACION ENERGETICA

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO (IGVS)

Ir a la web

981 541 981 – 981 957 529

informacionxeral.igvs.santiago@xunta.gal

 

REHABILITACION ENERGETICA AUTOCONSUMO MOVILIDAD

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA (INEGA)

Ir a la web

981 541 500‎ – 981 541 528 – 981 541 544

inega.info@xunta.gal

COMUNIDAD DE MADRID
REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ir a la web

913 53 21 97

buzon@fenercom.com

MELILLA
REHABILITACION ENERGETICA

CONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y DEPORTE

Ir a la web

952 69 92 23

consejeriafomento@melilla.es

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Ir a la web

952 69 91 57

consejeriamedioambiente@melilla.es

MURCIA

REHABILITACION ENERGETICA, MOVILIDAD, AUTOCONSUMO.

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

Ir a la web

968 362 000

mui@carm.es

NAVARRA

REHABILITACION ENERGETICA

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Ir a la web

848 427 570 – 848 420 600

vivienda@navarra.es

AUTOCONSUMO, MOVILIDAD

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA E INNOVACION

Ir a la web

848 42 73 68

 

WEB específica CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS

https://transicion-energetica.navarra.es/

848 42 97 00

transicionenergetica@navarra.es

PAÍS VASCO

REHABILITACION ENERGETICA, AUTOCONSUMO, MOVILIDAD.

ENTE VASCO DE LA ENERGIA, EVE

Ir a la web

944 035 600 comunicacion@eve.eus

REHABILITACION ENERGETICA.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

Ir a la web

Ir a la web

 

WEB específica CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y AYUDAS

Ir a la web

LA RIOJA
REHABILITACION ENERGETICA, MOVILIDAD, AUTOCONSUMO

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Ir a la web

900 700 333

gestionmoves@larioja.org   

arobert@larioja.org  

autoconsumo@larioja.org

termicas@larioja.org

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Ir a la web

Web IDAE, www.idae.es  

WEB PRTR

Ir a la web

Contacto SICER IDAE

ciudadano@idae.es   consultas.prtr@idae.es

Fuentes: SICER, web IDAE, web PRTR, webs CCAA, SG IDAE.